Bogførings Quiz

Bogførings QuizVelkommen til Argos Regnskabs Bogføringsquiz!

Bogføring er en smal sag som de fleste kan klare – eller er det nu også det?!!

Tør du lade dig udfordre?! Se om du har styr på de forskellige dele af bogføring.

God fornøjelse!

1) Er bogføringsloven…

A. Et kapitel af momsloven
B. En selvstændig lov
C. Et kapitel af årsregnskabsloven

2) Hvad er de primære begreber i bogføringen?

A. Op ned
B. Højre venstre
C. Debet Kredit
D. Blip blop

3) Hvordan bogføres følgende som henholdsvis kredit eller debet?

A. Indtægt ved salg
B. Positiv saldo på bank konto
C. Betaling af husleje
D. Kreditor
E. Renteindtægt

4) Hvor lang arkivtid er der på bilagsmateriale iflg. bogføringslovens § 10?

A. 3 år
B. 4 år
C. 5 år
D. 10 år

5) Skal samlet sum for henholdsvis aktiver og passiver give det samme resultat i henholdsvis debet og kredit?

A. Ja
B. Nej

6) Hvis en vare koster kr. 1.000,00 inkl. moms, hvilket %-tal skal man gange med for at finde ud af , hvad varen koster uden moms?

A. 15%
B. 20%
C. 22,5%
D. 25%

7) Hvilke af følgende udgifter er ikke pålagt moms?

A. Dagblade/aviser
B. Kontorartikler
C. Kørsel i Taxa
D. Køb af varer i Danmark til videresalg
E. Renteudgifter
F. Forsikringer
G. Advokat
H. Frimærker
I. Fragt af gods

8) Hvad kaldes den post, som udgør firmaets værdi almindeligvis, uanset om den er positiv eller negativ

A. Likviditet
B. Egenkapital
C. Debitorer
D. Kapacitetsomkostninger

9) Er posten inden for

A. Resultatopgørelsen
B. Aktiverne
C. Passiverne

10) hvor mange momssatser har vi i Danmark

A. 1
B. 2
C. 3