God bogføringsskik

Hvad er god bogføringsskik?

 

God bogføringsskik har sin helt egen paragraf i Bogføringsloven.

God bogføringskik § 6. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.