Lønsum

Lønsum er en afgift, der betales i stedet for moms.

Der findes 4 metoder til at beregne lønsumsafgift.

Det er aktiviteterne i og organisationsformen af din virksomhed der afgør, hvilken metode der skal benyttes for netop din virksomhed.

Den kategori, der normalt benyttes til de allerfleste virksomheder, er metode 4.

Hvad går lønsum ud på?

Metode 4 vedrører primært lægeklinikker herunder speciallæger, psykologer osv.

Metoden går ud på, at der beregnes lønsum af den løn, der udbetales til ens medarbejdere kvartalsvis og af overskuddet en gang om året.

 

Hvornår skal der afregnes lønsum?

Se fristerne for, hvornår der skal indberettes og afregnes lønsum.