Regnskab og bogføring for LÆGEKLINIKKER

Slip for at bruge tid på bogføring og anvisning af løn. Få en fast og fleksibel regnskabsordning til din lægepraksis.

Du kan enten vælge at benytte min ekspertise til at oprette klinikkens bogholderi og instruere jer i brugen heraf, eller jeg kan stå for både oprettelse og drift af bogholderiet.

Ønsker du en reference kan du kontakte Lægerne Hoffmeyer & Linde, 2610 Rødovre, tlf. 7878 7002.

lægeklinikker

Oprettelse af bogholderi for lægeklinikker

  • Opsætning af kontoplan i et bogføringssystem, typisk E-conomic, som gør det nemt at afstemme bogføringen med saldoen i bank, skattekonto, løn og diverse honorarspecifikationer.
  • Oprettelse af virksomheden i lønsystem efter ønske og overførsel af posteringer til bogføringssystemet.

Drift af bogholderi for lægeklinikker

  • Bogføring i internetbaseret bogføringssystem – typisk E-conomic. Det kan opsættes, så både I, jeg og revisor har adgang til bogføringen.
  • Indsamling og evt. indscanning af bilag
  • Anvisning af løn. Jeg anbefaler systemet Danløn, men andre lønsystemer kan også benyttes.
  • Beregning af moms og lønsumsafgift af lønninger kvartalsvis efter ”metode 4” (se skat.dk).
  • Budgetlægning f.eks. via systemet budget123.dk, som virker rigtig godt sammen med E-conomic.
  • Controllerfunktion og løbende vejledning om tilrettelæggelse af bogføringen.
  • Dialog med revisor i forbindelse med årsrapport og beregning af skat.

Dialog og samarbejde

Optimal bogføring af lægeklinikker kræver et godt samarbejde med mellem klinikken og bogholderen. Jeg har arbejdet med bogføring siden 2005 og vægter dialogen meget højt i et samarbejde. Det betyder, at vi jævnligt har kontakt for at sikre, at I får den rigtige løsning i forhold til jeres behov. Jeg står naturligvis også løbende til rådighed for vejledning og spørgsmål.

En anden vigtig faktor er tilrettelæggelsen af bogføringen på en måde, så du som læge skal bruge mindst mulig tid og samtidig har et godt overblik over økonomien i jeres klinik.

Som en start kommer jeg ud til et uforpligtende møde og drøfter, hvad behovet er. På mødet får vi afklaret, hvad jeg skal varetage, og hvad I selv vil stå for.

Ud fra det aftalte sender jeg et tilbud, som beskriver opgavens karakter og angiver pris inkl. moms. Derefter udarbejdes en aftale, som underskrives af begge parter.