Svar på bogføringsquiz

Bogførings Quiz SvarSe om du svarede rigtigt på spørgsmålene i bogføringsquizzen.

De rigtige svar er markeret med rødt.

1) Er bogføringsloven?

A. Et kapitel af momsloven?
B.
En selvstændig lov?
C. En kapitel af årsregnskabsloven?

2) Hvad er de primære begreber i bogføringen?

A. Op ned
B. Højre venstre
C. Debet Kredit
D. Blip blop

3) Hvordan bogføres følgende som henholdsvis kredit eller debet?

A. Indtægt ved salg (kredit)
B.
Positiv saldo på bank konto (debet)
C.
Betaling af husleje (debet)
D.
Kreditor (kredit)
E.
Renteindtægt (kredit)

4) Hvor lang arkivtid er der på bilagsmateriale iflg. bogføringslovens § 10?

A. 3 år
B. 4 år
C. 5 år
D.
10 år

5) Skal samlet sum for henholdsvis aktiver og passiver give det samme resultat i henholdsvis debet og kredit?

A. Ja
B.
Nej

6) Hvis en vare koster kr. 1.000,00 inkl. moms, hvilket %-tal skal man gange med for at finde ud af , hvad varen koster uden moms?

A. 15%
B. 20%
C. 22,5%
D. 25%

7) Hvilke af følgende udgifter er ikke pålagt moms?

A. Dagblade/aviser
B. Kontorartikler
C. Kørsel i Taxa
D. Køb af varer i Danmark til videresalg
E. Renteudgifter
F. Forsikringer
G. Advokat
H. Frimærker
I. Fragt af gods

8) Hvad kaldes den post, som udgør firmaets værdi almindeligvis, uanset om den er positiv eller negativ

A. Likviditet
B. Egenkapital
C. Debitorer
D. Kapacitetsomkostninger

9) Er posten inden for

A. Resultatopgørelsen
B. Aktiverne
C. Passiverne

10) hvor mange momssatser har vi i Danmark

A. 1
B. 2
C. 3

Hvordan klarede du bogføringsquizzen?

Scorede du 10 rigtige svar?

Tillykke – du klarer formentlig din egen bogføring ganske fint.

Fik du ikke 10 rigtige?

Tillykke! Du har vundet en præmie.