Lønsum

Lønsum er en afgift, der betales i stedet for moms.

Der findes 4 metoder til at beregne lønsumsafgift.

Læs mere

Satser i forhold til SKAT og din skat

Satser – SKAT

Satser er ligesom frister vigtige at have styr på, når du driver egen virksomhed i Danmark.

Hvert år ændrer SKAT i de forskellige satser. Klik og  Få et overblik over de aktuelle satser.

De satser der er nævnt her skal benyttes i forbindelse med beregning af personlig skat. Hvis du skal have beregnet skat for selskab eller du skal indgå i virksomhedsskatteordningen skal du kontakte en revisor.

Erhvervsstyrelsen – virk.dk – CVR register

Erhvervsstyrelsen er det offentliges administrator mht. registrering af selskaber af enhver art.

Du skal bruge hjemmesiden virk.dk,  som er den it-mæssige adgang til oprettelse og ændringer af selskaber mv.

Du vil med dette link komme ind på forsiden hos erhvervsstyrelsen.

Du skal også søge sygedagpenge, uddannelsesydelse og andre tilskud fra det offentlige via virk.dk.

CVR register kan benyttes hvis du vil have informationer om andre virksomheder, herunder regnskaber på selskaber som IVS ApS og A/S. (IKKE enkeltmandsvirksomheder og I/S og de fleste foreninger)

PS – Du skal søge rådgivning især, hvis du vil oprette I/S – APS og A/S.

 

 

 

EAN er blevet til GLN

Hvad er EAN og GLN?

EAN og GLN. To forkortelser, der ofte dukker op – men hvad betyder de? 

EAN står for European Article Numbering. EAN nummer SKAL benyttes, når man sender en regning eller faktura til samtlige kommuner, regioner og statslige institutioner.

GLN står for Global Location Number. GLN har erstattet EAN, og det vil med andre ord sige, at det europæiske system er erstattet af et globalt nummer system.

Læs mere om GLN nr.

Find det rigtige EAN-nummer til en offentlig virksomhed/institution og private virksomheder

Digitaliseringsstyrelsen har linket til samtlige kommuners hjemmesider, som varierer fra sted til sted.

God bogføringsskik

Hvad er god bogføringsskik?

 

God bogføringsskik har sin helt egen paragraf i Bogføringsloven.

God bogføringskik § 6. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.

Hvornår skal der indberettes og afregnes moms?

Hvornår skal der afregnes moms?

 

Moms og afregning af moms følger med det at drive en virksomhed i Danmark.

Men hvornår skal der afregnes moms?

Frister og indberetnings frekvens ændres af og til.

Du kan vælge at få en mail eller en sms som kommer et stykke tid inden du skal indberette, hvilket kan være en god ide i en travl hverdag.

Se fristerne for indberetning og afregning af moms og skat her

Har du brug for hjælp med din moms?